Nahoru

Spisová služba DMS

Společnost Novit s.r.o. disponuje vlastním řešením N-Docs v oblasti DMS (Document Management System) a je certifikovaným partnerem společnosti ICZ a.s. pro spisovou službu e-Spis.

Spisová služba

Díky možnostem programových nástrojů pro vedení elektronické evidence či přímo elektronizace samotných dokumentů, naplňuje spisová služba e-Spis veškeré požadavky zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Jedná se o řešení, které:

 • umožní kompletní kontrolu nad dokumenty a spisy, čímž zabezpečí průkaznost procesu, kterým byly dokumenty evidovány, zpracovány a vyřízeny,
 • díky elektronické evidenci dokumentů a možnosti jejich elektronického oběhu usnadní a zrychlí práci s těmito dokumenty,
 • zabezpečí, že dokumenty a spisy budou úřadem vyřazeny ve správný čas, požadovaným procesem a odpovědnými pracovníky.

DMS

Systém správy dokumentů N-Docs přináší jednoduché ovládání (úsporu nákladů i času), snadnou administraci, špičkové worfkflow pro automatizaci oběhu a schvalování dokumentů. Solidní technologie je připravena na propojování s dalšími systémy uvnitř firmy. Provázanost s prostředím Microsoft Windows a Microsoft Outlook usnadňuje užívání i méně zdatným uživatelům a zrychluje vlastní nasazení.

 

 

 

Chci poptat řešení

Společnost Novit s.r.o. realizuje projekt s názvem Datové centrum Novit, jehož cílem je zajistit správnou realizaci investice do nového datového centra ve městě Čáslav. Datové centrum bude budováno s cílem zajištění procesů v souladu se standardy TIER III z hlediska dostupnosti služeb pro zákazníky. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

   

 

Chci poptat řešení

Společnost Novit s.r.o. realizuje projekt s názvem Neuronová síť pro rekognici zájmových zvířat, jehož cílem je vytvoření sofistikovaného systému pro počítačovou identifikaci zvířat na základě pouhé obrazové informace (fotografie). Základním přínosem projektu bude zejména usnadnění evidence zájmových zvířat a urychlení jejich vyhledávání a identifikace v případě jejich ztráty. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Chci poptat řešení

Návrh a realizace webových aplikací

 • Webová řešení založená na platformě Microsoft
 • Portálová řešení, elektronické obchody, firemní internetové prezentace, intranetové aplikace, aplikace se specifickým zaměřením.

 

Portálové řešení Zone Plus

 • Univerzální webové prostředí pro komplexní správu obsahu
 • Extranetové zóny pro klienty a obchodní partnery
 • Správa dokumentů, multimédií, znalostní báze
 • Elektronický obchod, platební metody, správa objednávek
 • Rozhraní pro integraci s provozními systémy

 

Travel Zone

 • Webové řešení pro cestovní a pobytové agentury
 • Personalizované zóny pro skupiny klientů (e-shop, itineráře, profily, …)
Chci poptat řešení
 • Ve spolupráci s partery zajišťujeme dodávky, instalaci a podporu provozu automatických měřících systémů
 • Poskytujeme efektivní informační systém agendy dopravních přestupků (ADP) zahrnující komplexní procesní řízení a maximální automatizaci řešení přestupků od jejich zachycení po dořešení v celém rozsahu přestupkového a správního řízení
 • Garantujeme plnohodnotné začlenění nabízeného řešení do prostředí zákazníka včetně integrací na navazující systémy třetích stran standardním API rozhraním

 

Nabízíme komplexní řešení pro validaci a správu dopravních přestupků

 • Jednotný nástroj pro práci nad přestupkem od městské policie přes správní orgán
 • Pokročilé nástroje zpracování obrazu (čtení RZ, stát registrace, zastření spolujezdce, ...)
 • Vysoce sofistikované procesní řešení s komplexními kontrolními mechanismy
 • Komplexní řešení přestupkového řízení od přijetí dat ze zařízení po odvolací procesy
 • Naprosté zaměření na intuitivní uživatelské prostředí a hromadné činnosti

V rámci dodávky a zavádění informačního systému správy dopravních přestupků nabízíme

 • Konzultace k možnosti využití měřících systémů a navazujícího SW v prostředí zákazníka
 • Vypracování komplexní předimplementační analýzy včetně integračních vazeb
 • Implementaci systému v prostředí zákazníka a integraci na navazující systémy třetích stran
 • Uživatelskou podporu, support a maintenance systému v dlouhodobém časovém horizontu

 

Chci poptat řešení

Vývoj mobilních aplikací

 • Webové mobilní aplikace - HTML 5
 • Aplikace pro specifické platformy - Android, iOS, Windows Phone
 • Zaměření na business řešení – mobilní klient pro komplexní aplikace

Elektronické formuláře

 • Mobilní klient pro sběr dat pro systém elektronických formulářů

Správa dokumentů

 • Mobilní klient pro řešení správy a oběhu dokumentů
 • Mobilní klient pro spisovou službu

Business Intelligence

 • Mobilní klient pro vizuální analýzy
 • Mobilní klient pro přístup k reportům
   
     
Chci poptat řešení

Vyhledávání zaměstnanců

 • Našim hlavním zaměřením v tomto segmentu je vyhledávání zaměstnanců dle požadavků a specifikace klienta v oblasti informačních technologií. Specializujeme se na nábor vývojářů, IT specialistů a pracovníků v oblasti bezpečnosti IT.  

 

Dočasné přidělení zaměstnanců

 • Pokud hledáte pracovníka na přechodnou dobu, na záskok nebo konkrétní projekt, můžeme Vám nabídnout jednoho nebo více našich pracovníků nebo i celý specializovaný tým. 
Chci poptat řešení

Partneři a zákazníci Děkujeme za spolupráci