Nahoru

Dopravní přestupky

 • Ve spolupráci s partery zajišťujeme dodávky, instalaci a podporu provozu automatických měřících systémů
 • Poskytujeme efektivní informační systém agendy dopravních přestupků (ADP) zahrnující komplexní procesní řízení a maximální automatizaci řešení přestupků od jejich zachycení po dořešení v celém rozsahu přestupkového a správního řízení
 • Garantujeme plnohodnotné začlenění nabízeného řešení do prostředí zákazníka včetně integrací na navazující systémy třetích stran standardním API rozhraním

 

Nabízíme komplexní řešení pro validaci a správu dopravních přestupků

 • Jednotný nástroj pro práci nad přestupkem od městské policie přes správní orgán
 • Pokročilé nástroje zpracování obrazu (čtení RZ, stát registrace, zastření spolujezdce, ...)
 • Vysoce sofistikované procesní řešení s komplexními kontrolními mechanismy
 • Komplexní řešení přestupkového řízení od přijetí dat ze zařízení po odvolací procesy
 • Naprosté zaměření na intuitivní uživatelské prostředí a hromadné činnosti

V rámci dodávky a zavádění informačního systému správy dopravních přestupků nabízíme

 • Konzultace k možnosti využití měřících systémů a navazujícího SW v prostředí zákazníka
 • Vypracování komplexní předimplementační analýzy včetně integračních vazeb
 • Implementaci systému v prostředí zákazníka a integraci na navazující systémy třetích stran
 • Uživatelskou podporu, support a maintenance systému v dlouhodobém časovém horizontu