Nahoru

Mobilní aplikace

Vývoj mobilních aplikací

  • Webové mobilní aplikace - HTML 5
  • Aplikace pro specifické platformy - Android, iOS, Windows Phone
  • Zaměření na business řešení – mobilní klient pro komplexní aplikace

Elektronické formuláře

  • Mobilní klient pro sběr dat pro systém elektronických formulářů

Správa dokumentů

  • Mobilní klient pro řešení správy a oběhu dokumentů
  • Mobilní klient pro spisovou službu

Business Intelligence

  • Mobilní klient pro vizuální analýzy
  • Mobilní klient pro přístup k reportům