Nahoru

Výzkum a vývoj

Společnost Novit s.r.o. realizuje projekt s názvem Neuronová síť pro rekognici zájmových zvířat, jehož cílem je vytvoření sofistikovaného systému pro počítačovou identifikaci zvířat na základě pouhé obrazové informace (fotografie). Základním přínosem projektu bude zejména usnadnění evidence zájmových zvířat a urychlení jejich vyhledávání a identifikace v případě jejich ztráty. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.